Игри

Информация за страница Брацигово

Брацигово е град в Южна България, намиращ се в област Пазарджик. Също така е в близост до други два града – Пещера и Кричим – и е административен център на едноименната община. Градът се намира в полите на Родопите, в котловина, която на запад се проветрява от Пещерската котловина, а на изток – от тракийската низина. Местният климат е мек, следователно студените люти зими и горещите лета не са често срещано явление. Именно поради подходящите климатични условия в миналото основен поминък на населението е било отглеждането на маслодайна роза. По своите качества тя не отстъпва в нито едно отношение на тези рози, които се отглеждат в Карлово и Казанлък. На 3-4 км от града се намира Розово, от което се открива гледка към насажденията с рози на брациговци. Понастоящем този поминък търпи развитие и много хора отглеждат маслодайни рози, като основните пазари са във Франция и Япония. Също така местните хора са на мнение, че тяхната роза е не само по-маслодайна от карловската и казанлъшката, но и че е най-маслодайна в целия свят. За растежа на розата и нейната маслодайност от голямо значение  е факта, че през деня слънцето грее силно, а вечер от планината слиза прохлада. Община Брацигово има общо 10 768 жители, като включва един град и шест села. Археологическите данни показват наличието на праисторически хора по тези места. Доказано е, че племето беси е обитавало тези земи. В подкрепа на това твърдение има редица доказателства. На първо място при разкопките на една от могилите в местността Клисурата са открити останки от тракийско погребение.

                През 1924 г. пък, при прокарване на шосето за село Равногор, е открит зидан гроб. Древни железни оръдия, наподобявщи сърпове са изкопани през 1926 г., когато се строи жп линията Брацигово – Пещера. През 46 г. пр.н.е. император Клавдий покорява траките и превръща техните земи в провинция Бесика. Римляните постепенно ги приобщават към своята култура посредством строежа на пътища, сгради и пр. Има много камъни, които са чужди по произход на местността. До местността Въртян камен е прокаран калдаръм, откъдето и произлиза името на местността – Друма. Друга местност – Кръстец – носи името си поради факта, че играе ролята на кръстопът на римските пътища. От римско време е местността Банището, която сега е минерален извор на Брацигово. Рударството също е останало като наследство от римско време. Запазени дебели слоеве от сгурия има в местността Барутчийница – това е белег за топени руди и метали. Също така от римско време са останали редица религиозни обичаи, какъвто е например Празникът на русалките, който се чества на Спасовден. През 578 г. славяните окончателно се настаняват на Балканския полуостров, а край града има местност Драгуница. За нея се предполага, че носи името на славянското племе драговичи. Също така се предполага, че именно от славянско време в града са останали такива големи родове като Търпоманови, Ликоманови, Юрукови, Петлешкови и особено Гюлеметови. Сам по себе си този факт е твърде показателен за огромната роля, която изиграва по отношение на града заселването на славяните. Ако имате свободно време, не се колебайте да посетите Брацигово, защото там има много интересни забележителности.

 

 

 

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker